Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

  Có nhiều luồng ý kiến cho rằng đang đặt thuốc phụ khoa có thể quan hệ tình dục, trong khi cũng có nhiều người phải kiêng khem chuyện này. Như vậy, đang đặt thuốc phụ khoa có quan hệ được không? 

Đặt thuốc phụ khoa quan hệ có mang thai không

Activity Feed

Guest
You are currently restricted from posting content.


×
×
  • Create New...