Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

  Có nhiều luồng ý kiến cho rằng đang đặt thuốc phụ khoa có thể quan hệ tình dục, trong khi cũng có nhiều người phải kiêng khem chuyện này. Như vậy, đang đặt thuốc phụ khoa có quan hệ được không? 

Đặt thuốc phụ khoa quan hệ có mang thai không

Activity Feed

  1. There are no results to show in this activity stream yet

  1. View Full Stream

×
×
  • Create New...